Khóa học Phân tích kỹ thuật đặc biệt ứng dụng ở TTCK VN

Học viên sẽ học được điều thiết yếu nhất về phân tích kỹ thuật và các phương pháp nền tảng để giúp cho việc trading hiệu quả. Học viên sẽ học cách tiếp cận thực tế để bắt đầu ngay vào công việc đầu tư. Phân tích các case study từ những gì đang xảy ra tại TTCK VN. Học viên sẽ trải nghiệm những kiến thức được học ngay tại khóa học

  • Đang cập nhật!